Vastgoedonderhoud

Goed en verantwoord beheer van vastgoed en gedegen gebouwenonderhoud zorgen voor een langere technische levensduur van vastgoedobjecten. Bovendien leidt goed onderhoud tot lagere onderhoudskosten. Niet voor niets kiezen steeds meer opdrachtgevers voor meerjarenonderhoud. Zij laten voor een gebouw een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) maken dat voor langere tijd inzicht geeft in de onderhoudsgevoelige onderdelen en de te verwachten kosten die daarmee gemoeid zijn. Een groot voordeel van een MJOP is verder dat zowel de bouwkundige als installatietechnische onderhoudselementen in het plan worden opgenomen en geïntegreerd. Uiteraard worden de verschillende elementen afgestemd op de wensen van de opdrachtgever/gebruiker die tevens het conditieniveau bepaalt waarop het gebouw dient te worden onderhouden.

Ontzorgen

Opdrachtgevers die voor hun vastgoedonderhoud veelvuldig gebruik maken van een MJOP zijn o.a. woningbouwcorporaties, zorginstellingen en verenigingen van (mede)eigenaren. In alle gevallen draait het om mensen. Zoals huurders, patiënten/zorgbehoevenden en eigenaren van woningen. NBVC streeft ernaar om opdrachtgevers van deze doelgroepen zoveel mogelijk te ontzorgen zodat zij zich met hun kerntaken, dus met mensen, bezig kunnen houden en niet bezig hoeven te zijn met de beslommeringen omtrent de conditie van hun gebouw(en). In alle vormen van onderhoud die nodig zijn om het betreffende vastgoed op peil te houden, kan worden voorzien. Of het nu gaat om meerjarenonderhoud, planmatig onderhoud, mutatieonderhoud en/of calamiteitenonderhoud.

NEN 2767 Conditiemeting

Om goed onderhoud te kunnen verrichten, is het zaak eerst de conditie van het te onderhouden gebouw in kaart te brengen. De inspectie die hiervoor nodig is, geschiedt met de methode ‘NEN
2767 Conditiemeting’. Hierbij wordt aan elk te beoordelen element een kwaliteitscode toegekend. Daarmee wordt de kwaliteit van het gebouw berekend. De door de opdrachtgever gewenste kwaliteit wordt hiermee vergeleken. Zo vormt de conditiemeting van het gebouw een relevant en objectief
hulpmiddel voor het toetsen en onderbouwen van het te voeren vastgoedbeleid.

Meer weten over de vastgoeddiensten van NBVC?