Inspecties

Optimaal onderhoud van gebouwen is ondenkbaar zonder vastgoedinspecties. De inspecties vormen immers de basis voor de meerjarenonderhoudsplanning (MJOP). NBVC werkt hierbij volgens de methode ‘NEN 2767 Conditiemeting’. Op basis van de conditie van het gebouw en het beoogde onderhoudsniveau van de opdrachtgever wordt met de MJOP als start- en uitgangspunt voor meerdere jaren inzicht verkregen in de benodigde financiële middelen. In dat verlengde is het tevens mogelijk om de uitvoering van de gewenste onderhoudsactiviteiten, inclusief de planning ervan, af te stemmen op het beschikbare budget. Naast de inspecties die gedaan worden in het kader van een MJOP vinden inspecties ook plaats wanneer er sprake is van een storing of calamiteit.

Inspecteurs

De betrouwbaarheid van onderhoudsbegrotingen is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de inspectiegegevens die eraan vooraf gaan. Daarom wordt altijd gewerkt met bouwkundige en installatietechnische inspecteurs die over de benodigde expertise en certificaten beschikken. Uiteraard wordt in het inspectierapport niet alleen omschreven wat de conditie voor onderhoud is van een bouwdeel, maar wordt bij eventuele gebreken ook vermeld wat de gevolgen (kunnen) zijn wanneer de aangetroffen gebreken niet tijdig verholpen zouden worden. Bij zeer specifieke inspecties, bijvoorbeeld in
verband met de brandveiligheid van een gebouw, wordt een beroep gedaan op inspecteurs die op dat gebied bevoegd en deskundig zijn.

Meer weten over de vastgoeddiensten van NBVC?