Huismeesterdiensten

Tot het brede pakket aan beheer- en onderhoudsdiensten behoren ook de huismeesterdiensten. Met een goede huismeester valt of staat immers de representatie, veiligheid en ordelijkheid van een gebouw en de omgeving ervan. Het kan hierbij gaan om flatgebouwen, appartementencomplexen en andere woonomgevingen, maar ook om zorginstellingen en om kantoor- en andere bedrijfsgebouwen. De huismeester fungeert als eerste aanspreekpunt voor bewoners en gebruikers bij defecten, storingen of andere problemen. Daarnaast houdt hij zich bezig met (klein) onderhoud, heeft hij een sociale functie binnen de woonomgeving en houdt hij toezicht op de veiligheid.

Werkzaamheden/taken

Onderstaande werkzaamheden van huismeesters kunnen ook gedeeltelijk worden afgenomen.

 • Periodieke inspectie van gemeenschappelijke ruimten (o.a. gangen, liften, trappenhuizen, entrees en de directe omgeving van het gebouw).
 • Fungeren als eerste aanspreekpunt voor bewoners en gebruikers in geval van problemen.
 • Verrichten van kleine reparaties en onderhoudswerkzaamheden, (bijv. vervangen van lampen, vervangen van zekeringen, controleren van hang-/sluitwerk, sneeuwvrij maken van de entree).
 • Toezien op de goede uitvoering van schoonmaakwerkzaamheden en andere diensten door derden.
 • Toezien op de naleving van de huisregels door de bewoners en gebruikers.
 • Informeren van nieuwe bewoners over praktische zaken als afvalverwerking en huisregels.
 • Bemiddelen bij conflictsituaties en inschakelen van betrokken instanties (bijv. de corporatie).
 • Technische problemen in een woning beoordelen (en zelf oplossen of doorverwijzen).
 • Toezien op het feit dat zich geen onbevoegde personen bevinden in de openbare ruimten.
 • Beheren van sleutels van leeggekomen woningen en/of gemeenschappelijke ruimten.
 • Verlenen van assistentie en verschaffen van informatie aan (onder)aannemers bij werkzaamheden.
 • Signaleren en verhelpen van eventuele tekorten en defecten aan materialen en gereedschappen.
 • Bij calamiteiten: beoordelen van de aard en de ernst van de problemen, organiseren en bieden van hulpverlening en melden van de situatie bij relevante instanties en personen.

Meer weten over de vastgoeddiensten van NBVC?