Bouwmanagement

Het is geen geheim dat het bouwproces complex en niet zonder risico’s is. Zo passeren zaken als ontwerp, programma van eisen, regelgeving, haalbaarheid, vergunningen, subsidies, energielast en kwaliteitsbewaking de revue. De begeleiding van zo’n proces vraagt dan ook veel tijd, aandacht en inzicht in bouwkundige, installatietechnische en energetische aspecten. Een bouwproject succesvol opleveren, is ondenkbaar zonder een werkwijze waarbij de voortgang, kwaliteit, risico’s en kosten scherp worden bewaakt. Alleen op die wijze is het mogelijk de onvoorspelbaarheid van het bouwproces het hoofd te bieden. De bouwmanagers van NBVC hebben deze kennis en kunde in huis. Zij begeleiden opdrachtgevers bij het verwezenlijken van ambities en plannen conform de vooraf gemaakte afspraken over kwaliteit, tijd en geld.

Meedenken

Bij de bouwmanager van NBVC is het bouwproces in goede handen. Hij behartigt de belangen van de opdrachtgever en coördineert het proces van het begin tot en met het einde (oplevering en nazorg). Opdrachtgevers hebben te maken met één vast aanspreekpunt en worden vanaf het allereerste moment van de juiste adviezen en alternatieven voorzien. Terwijl opdrachtgevers zelf verantwoordelijk blijven voor de (eind)regie, is de bouwmanager van NBVC degene die niet alleen het totale proces begeleidt, maar ook degene die met de opdrachtgever meedenkt, ongeacht aard en/of complexiteit van het project. Zo houdt de opdrachtgever tijdens het gehele bouwproces zelf het roer in handen en houdt hij voldoende tijd over om zich te richten op zijn eigen corebusiness.

Meer weten over de vastgoeddiensten van NBVC?