Beheerdiensten

NBVC staat voor compleet vastgoedbeheer en matcht de kwaliteit van huisvesting met enerzijds de tevredenheid van de gebruikers en met anderzijds alle voorkomende technische, financiële en juridische aspecten. Het is dan ook geen geheim dat verantwoord vastgoedbeheer veel tijd vergt met
daarbij de nodige bouwkundige en installatietechnische kennis van zaken. Door het vastgoedbeheer uit te besteden aan NBVC kiezen opdrachtgevers voor ontzorging. Dit gebeurt door het managen van de vastgoedportefeuille over te nemen van de opdrachtgever en dit vervolgens af te stemmen op het behalen van een zo optimaal mogelijk rendement van het vastgoed. Hiermee wordt, ook voor leegstaande panden, de kans op schade en waardevermindering als gevolg van verval en verwaarlozing voorkomen. Bovendien hoeven vastgoedeigenaren zich niet bezig te houden met het onverhoopt opsporen en oplossen van technische storingen en/of bouwkundige mankementen.

Expertise

Goed en verantwoord vastgoedbeheer is belangrijk en veelomvattend. NBVC heeft alle expertise in huis om het beheer van vastgoed technisch, administratief, financieel en bestuurlijk te begeleiden en te initiëren. Waar het gaat om het technisch vastgoedbeheer is het naast de zorg voor ‘reguliere’
reparaties en onderhoudswerkzaamheden ook mogelijk om controles uit te voeren op het gebied van brandveiligheid en het facility management, en het energieverbruik op de juiste wijze in te regelen. Uiteraard hoeft niet het volledige vastgoedbeheer te worden uitbesteed. Er kunnen namelijk ook losse diensten worden afgenomen.

De voordelen van het uitbesteden van vastgoedbeheer zijn:

  • Waardebehoud van het vastgoed.
  • ‘Eigen’ technische dienst.
  • Maatwerk voor elk project/gebouw.
  • Rapportage en verantwoording van alle verrichte diensten.

Meer weten over de vastgoeddiensten van NBVC?